Санарип сабаттуулук бюоюнча эссеси

Самоучитель

Санарип сабаттуулук боюнча менин жазган эссем

Просмотр содержимого документа
«Санарип сабаттуулук бюоюнча эссеси»

Санарип сабаттуулук

Санарип сабаттуулук менин оюмча азыркы замандын талабы болуп жатат,бугунку кундо жашообуздагы коптогон нерселер кагаз жузундо эмес электрондук форматта болуп жатат,ошондуктан да 21- кылым технология заманыАлардын айырмачылыктарына карабастан, бул аппараттардын бардыгы мугалим үчүн бирдей функцияларды аткарышат — алар билим берүү процессин камсыз кылат жана колдойт .

Башкача айтканда, алар билим берүү мазмунун түзүүгө, сактоого, берүүгө жана редакциялоого, ошондой эле билим берүү процессинин бардык катышуучулары менен байланышууга жардам берет .

Мунун баары стабилдүү жана тез Интернетсиз мүмкүн эмес.Көнүгүүлөрдү дептерге кайра жазуу жана окуу китебинин аягындагы суроолорго жооп берүү азыркы окуучулар үчүн кызыксыз болуп калат. Күн сайын балдарды көптөгөн альтернативдүү маалымат булактары курчап турат: социалдык тармактар, блогдор, чат билдирүүлөрү жана TikTok видеолору. Мындай шарттарда кагаз түрүндөгү классикалык окуу куралы бирден-бир окуу куралы эмес, жардамчы куралдардын бири болуп калат. Жаш муун жаңы көндүмдөрдү — чоң көлөмдөгү маалымат менен иштөө, маалыматты өз алдынча издөө жана аны сын көз менен түшүнүү жөндөмүнө муктаж.

Көнүгүүлөрдү дептерге кайра жазуу жана окуу китебинин аягындагы суроолорго жооп берүү азыркы окуучулар үчүн кызыксыз болуп калат. Күн сайын балдарды көптөгөн альтернативдүү маалымат булактары курчап турат: социалдык тармактар, блогдор, чат билдирүүлөрү жана TikTok видеолору. Мындай шарттарда кагаз түрүндөгү классикалык окуу куралы бирден-бир окуу куралы эмес, жардамчы куралдардын бири болуп калат. Жаш муун жаңы көндүмдөрдү — чоң көлөмдөгү маалымат менен иштөө, маалыматты өз алдынча издөө жана аны сын көз менен түшүнүү жөндөмүнө муктаж.

Ошондуктан биз окуучуларга жаңы материалды үйрөнүүгө, билимди жаңыртууга жана командада иштөөгө жардам бере турган пайдалуу тиркемелерди жана кызматтарды изилдейбиз — санариптик чөйрөдө пайдалуу көндүмдөрдү үйрөнөбүз. Балдар сабактарды жакшы көрүшөт, анткени алар өздөрүнүн жетишкендиктерин көрүшөт, бири-бири менен өз ара аракеттенишет, тааныш коммуникация каражаттарын көңүл ачуу үчүн гана эмес, билим алуу үчүн да колдонушат.

Читайте также:  Игрушки для маленькой Бетси! Spotlight 3

Мугалимдер тапшырмага жараша ар кандай жабдууларды колдонушу

Мүмкүн бул нерсени пайдалануу мугалимдин муктаждыгына жараша болот.

Адатта, ноутбуктар класстарда иштөө үчүн колдонулат, бирок

сиз туташтырылган монитор менен моноблокторду же системалык

блокторду да таба аласыз. Кээ бир мугалимдер өз иштеринде колдонот

планшетти гана колдонушат, бирок бул өтө сейрек кездешет.

Ар бир ыкманын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү, жакшы жана жаман

жактары бар — биз аларды мындан ары карайбыз.

Оцените статью
Английский язык
Добавить комментарий